سئو
۳ اردیبهشت , ۱۳۹۳
دسته بندی:اسلام شناسی/ خداشناسي/ گرانوم ,
انسان و خاک

شبهه: انسان از چه ساخته شده بود؟ از لخته خون (سوره العلق آیات ۱-۲) آب (سوره النبیاء آیه ۳۰، سوره النور آیه ۴۵، سوره الفرقان آیه ۵۴) “چیزی مانند سفال” (سوره آل عمران آیه ۵۹،سوره الروم آیه ۲۰، سوره فاطر آیه ۱۱)

ادامه مطلب
بدون دیدگاه
۲ اردیبهشت , ۱۳۹۳
دسته بندی:اسلام شناسی/ خداشناسي/ گرانوم ,
22

شبهه: در مورد روش ایجاد زمین و آسمان قرآن یکجا میگوید که آنها از هم جدا بودند و بعد به هم گرویدند (سوره فضلت آیه ۱۱) اما در(سوره انبیا آیه ۳۰) میگویند که آنها ابتدا یکی بودند و بعداً از یکدیگر جدا شدند

ادامه مطلب
یک دیدگاه
۱ اردیبهشت , ۱۳۹۳
دسته بندی:اسلام شناسی/ خداشناسي/ گرانوم ,
آفرینش آسمان

شبهه: اول زمین خلق شد و بعد آسمان (سوره بقره آیه ۲۹) یا اول آسمان و بعد زمین (سوره النازعات آیه ۲۷-۳۰)

ادامه مطلب
بدون دیدگاه
۱ اردیبهشت , ۱۳۹۳
دسته بندی:حامد زمانی/ صوت و تصوير ,
حامد زمانی بهارم

آهنگ بهارم پیشکشی است از حامد زمانی به مادران شهدای عالی قدر انقلاب اسلامی ایران

ادامه مطلب
بدون دیدگاه
۱۷ فروردین , ۱۳۹۳
دسته بندی:شبهات/ گرانوم ,
11

شبهه: الله آسمانها و زمین را در ۶ روز آفریده است (سوره ۷ آیه ۵۴) و مسلمانانی که میخواهند به قرآن چهره علمی بدهند میگویند این ۶ روز منظور ۶ دوره است، اما (سوره ۲ آیه ۱۱۷) میگوید که “الله به صورت آنی خلق میکند

ادامه مطلب
۴ دیدگاه
فروشگاه ایلیا شاپ